Spelregels


Het doel van deze website is bij te dragen aan een samenleving waar inwoners en organisaties:

 • elkaar makkelijker kunnen vinden;
 • meer samen doen;
 • gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en activiteiten.

Ook is het doel om inwoners van Teylingen met elkaar in contact te brengen. We delen wat er allemaal te doen (of te vinden) is op het gebied van positieve gezondheid. We willen hiermee mensen in Teylingen (en omgeving) helpen om zich gezond en vol energie te voelen en mee te doen in de maatschappij. De beheerder kan besluiten om activiteiten of diensten te verwijderen, die alleen een commercieel doel hebben zonder enige overeenkomst met positieve gezondheid.

Wanneer je dit platform gebruikt om zelf content te plaatsen ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Als je informatie op deze website plaatst, ben je verantwoordelijk voor deze informatie en het bijwerken ervan. Verder is het belangrijk dat het fatsoenlijk is. Let op: inhoud die hieraan niet voldoet, kan worden verwijderd. 

Ingeschreven bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie (zoals berichten, tekst, foto's, documenten) plaatsen op deze site. Als je dit doet dan verklaar je:

 • dat voor deze informatie geen auteursrecht geldt, d.w.z. dat iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven.
 • dat het klopt met wat wij in Nederland fatsoenlijk vinden, dat het wettelijk is toegestaan en dat het geen aanleiding geeft tot vervolging wegens belediging.

Concreet betekent dit:    

 • Open vizier: geen anonieme reacties,
 • Geen discriminatie, 
 • Geen oproepen tot geweld of haat,
 • Niet schelden of beledigen,
 • Niet op de persoon spelen,
 • Discussies niet eindeloos blijven herhalen.

Als je iets plaatst op deze site, verklaar je ook

 • de eigenaar/beheerder van deze site te beschermen tegen alle aanspraken van derden,
 • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens door te geven en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen,
 • dat je geen bestanden plaatst met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord,
 • dat je bij het inschrijven op deze site zelf een veilig wachtwoord kiest. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot je inloggegevens moet je zo snel mogelijk je wachtwoord veranderen en/of dit aan de beheerder laten weten,
 • dat je weet dat, als je reageert op vraag of aanbod van iemand anders, dit een zaak is tussen jou en de andere gebruiker. Daarmee is de eigenaar of beheerder van deze site geen onderdeel van de afspraken die jij maakt met andere gebruikers,
 • dat je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze afspraken en/of overeenkomsten. Dit wil zeggen dat jij je aan gemaakte afspraken houdt en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering,
 • dat de reacties die je plaatst, iets bijdragen. Dit geldt zowel op het platform als op de sociale mediakanalen. Je reageert op de inhoud van een bericht en je vermijdt te lange of hele korte opmerkingen. Jouw bericht bevat niets waardoor mensen ongewenste e-mails kunnen ontvangen en geen reclamelinks waar deze niet thuishoren.

Tot slot:
Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar zo nu en dan komt het voor dat wij als beheerder te maken krijgen met personen die zich niet houden aan de huisregels.

Hier gaan we als volgt mee om:

 • We nemen contact op met deze persoon en vragen de huisregels te respecteren.
 • Indien dit gedrag zich herhaalt, worden geplaatste bijdragen verwijderd. Dit wordt gemeld aan mensen die ermee te maken hebben.
 • Als deze persoon toch doorgaat met dit gedrag, dan mag hij/zij/hen twee weken onze media niet gebruiken.
 • Komen we er met elkaar niet uit, dan kunnen we deze persoon op het platform via een IP-ban blokkeren. Dit geldt ook voor andere media waar dit platform actief is.